PL-UA 2021-27
  • english
  • polish
  • ua
  • шрифт

  • A
  • A
  • A

Державна допомога / допомога de minimis

ПРАВОВІ РАМКИ:

Regulation of the Minister of Development Funds and Regional Policy on the granting de minimis and State aid under the Interreg programmes for 2021-2027

Regulation of the Minister of Development Funds and Regional Policy amending the regulation on granting de minimis aid and state aid under Interreg programmes for 2021−2027


Number and name of State aid scheme - SA.111014
Title:Pomoc publiczna w ramach programów Interreg na lata 2021–2027
Commission Case Number: SA.111014


ІНШІ ДОКУМЕНТИ:

Підручник державна допомога і допомога de minimis

Інформаційна форма для українських партнерів проекту - державна допомога

Інформаційна форма для українських партнерів проекту - допомога de minimis


ТРЕНІНГІ:

Державна допомога та допомога de minimis у проектах INTERREG - презентація Державна допомога та допомога de minimis

Записаний матеріал з тренінгів

Увага!
Квоти державної допомоги, про які йдеться у навчальних матеріалах, збільшилися після внесення змін до Регламенту Комісії (ЄС) № 651/2014 від 17 червня 2014 року, який визначив певні види допомоги сумісними з внутрішнім ринком у застосуванні статей 107 і 108 Договору.  Відповідні обсяги допомоги наведені в Підручнику з державної допомоги.

Чи була ця сторінка корисною?

Дуже корисно
Дуже корисно
Може бути корисно
Може бути корисно
даремний
даремний