PL-UA 2021-27
  • english
  • polish
  • ua
  • шрифт

  • A
  • A
  • A

Форма заявки

ПИТАННЯ

ВІДПОВІДЬ

1.  Який термін подання проєктної заявки?

Форму заявки можна подати до 31 липня 2023 року. Після цієї дати подати заявку буде неможливо.

2. Як подати заявку?

Форма заявки, разом з усіма необхідними додатками подається тільки в електронному вигляді через систему WOD2021. Головний Партнер подає заявку разом із підписаними деклараціями партнерів, які є частиною заявки. Інструкції щодо заповнення заявки доступні на веб-сайті Програми.

3. Чи може польський партнер подати заявку польською мовою?

Ні. Усі заявки мають бути подані лише англійською мовою.

4. Чи для кожної конкретної цілі проводиться окремий конкурс, чи обирається тип проєкту?

Для кожної конкретної цілі є окремий конкурс. У системі WOD2021 конкурси в рамках програми Interreg NEXT Польща-Україна 2021-2027 можна знайти, ввівши в пошук "PLUA".

5. Чи є обмеження на кількість заявок, поданих однією установою у першому конкурсі?

Кількість заявок, поданих однією установою в рамках 1-го конкурсу, не обмежена. Партнери можуть подавати більше одного проєкту та брати участь у більш ніж одному проєкті. Моніторинговий Комітет Програми може прийняти рішення про обмеження кількості грантів, наданих одному Головному Партнеру.

6. Які етапи оцінювання проєктів у поточному конкурсі?

Подані заявки підлягають двоетапній оцінці: 1-й етап – адміністративна оцінка та оцінка прийнятності, 2-й етап – оцінка якості. Тільки після проходження адміністративної оцінки та оцінки прийнятності заявка може бути допущена до оцінки якості.

Рішення про відбір проєктів приймається Моніторинговим Комітетом Програми на підставі результатів оцінки експертів. Для отримання додаткової інформації див. Розділ 7 Програмного посібника.

7. Чи на етапі подання заявки ми повинні мати чинний дозвіл на будівництво?

На етапі подання заявки вимагатиметься Додаток А10 до Форми заявки. Дозвіл на будівництво або його еквівалент (польські партнери), а також позитивне рішення експертизи (українські партнери) повинні бути подані до підписання Грантового контракту, не пізніше 5 місяців з дати повідомлення Головного Партнера про присудження гранту для проєкту.

Для отримання додаткової інформації див. розділ 6.4 Програмного посібника.

8. На якому етапі до заявки потрібно додати дозвіл на будівництво?

Дозвіл на будівництво або його еквівалент (польські партнери), а також позитивне рішення експертизи (українські партнери) повинні бути надані до підписання Грантового контракту, не пізніше 5 місяців з дати повідомлення Головного Партнера про присудження гранту для проєкту.

Для отримання додаткової інформації див. розділ 6.4 Програмного посібника.

9. Коли можна очікувати на результати оцінки заявок? Коли очікується початок реалізації перших проєктів, відібраних для фінансування?

Тривалість різних етапів буде залежати від кількості поданих заявок. Попередньо заплановані наступні часові рамки:

Пріоритет «ЗДОРОВ'Я»: оцінка заявок триватиме з серпня по жовтень 2023 року. Відбір проєктів заплановано на жовтень 2023 року. Реалізація кожного проєкту розпочнеться після завершення етапу контрактування  та підписання Грантового контракту, перші проєкти можуть розпочатися вже наприкінці 2023 року.

Пріоритет «ДОВКІЛЛЯ»: Оцінка заявок відбуватиметься з листопада 2023 р. по січень 2024 р. Відбір проєктів заплановано на лютий 2024 р. Реалізація кожного проєкту розпочнеться після завершення етапу контрактування та підписання Грантового контракту, перші проєкти можуть розпочатися вже в березні 2024 р.

10. Чи кожен проєкт повинен додати до Форми заявки техніко-економічне обґрунтування?

Техніко-економічне обґрунтування є обов'язковим додатком до Форми заявки для проєктів з інфраструктурою вартістю понад 1 млн. євро.

Для отримання додаткової інформації див. розділ 6.4 Програмного посібника.

11. Чи для інфраструктурного проєкту потрібно готувати одне техніко-економічне обґрунтування або два?

Техніко-економічне обґрунтування повинно бути виконане, якщо інфраструктурний компонент всього проєкту перевищує 1 млн. євро. Якщо додаток стосується польського партнера, то додаток готується польським партнером (польською мовою + резюме англійською мовою), якщо додаток стосується українського партнера - додаток готується українським партнером (українською мовою + резюме англійською мовою). Якщо додаток стосується обох партнерів (наприклад, один має інфраструктуру вартістю 800 000 євро, а інший - 200 000 євро), то може бути або один додаток польською або українською мовою, або два окремі документи національними мовами (та резюме англійською мовою).

12. Заявку повинен заповнювати польський партнер, чи це може зробити і український партнер?

З ким з них буде підписаний Грантовий контракт?

Головний Партнер подає одну спільну заявку через аплікаційну систему WOD2021. Головний Партнер повинен бути призначений усіма партнерами до подання Форми заявки. Головним Партнером може бути партнер з Польщі або партнер з України. Грантовий контракт підписується з Головним Партнером.

Для отримання додаткової інформації про партнерство див. розділ 4.3 Програмного посібника.

13. Чи потрібно додавати Додаток 12 українським партнерам до заявки чи його можна додати протягом 5 місяців після прийняття рішення про присудження гранту?

Відповідно до розділу 6.4 Програмного посібника, Додаток А12 має бути поданий разом з Формою заявки. Термін 5 місяців після прийняття рішення про присудження гранту стосується лише Додатку А10 (дозвіл на будівництво).

Для отримання додаткової інформації див. розділ 6.4 Програмного посібника.

14. Чи можуть додатки, такі як, наприклад, реєстраційний документ, повноваження представляти заявника, фінансові документи, подаватися національними мовами, чи потрібен переклад на англійську мову?

Ці документи можуть бути подані національними мовами.

15. Чи можна запланувати початок проєкту на будь-яку дату?

Програма не встановлює конкретної дати початку проєкту. Він повинен розпочатися якомога швидше після підписання контракту, в якому буде вказана конкретна дата початку. Всі заходи в рамках проєкту повинні бути завершені до 31.12.2029, а сам проєкт не може тривати довше 24 місяців.

Чи була ця сторінка корисною?

Дуже корисно
Дуже корисно
Може бути корисно
Може бути корисно
даремний
даремний