PL-UA 2021-27
  • english
  • polish
  • ua
  • шрифт

  • A
  • A
  • A

Бюджет, прийнятність витрат, фінансування

ПИТАННЯ

ВІДПОВІДЬ

1. Чи можна включити витрати на придбання нерухомості до прийнятних витрат проєкту?

Ні, придбання нерухомості не є прийнятною витратою.

Будь ласка, див. розділ 9.6 Посібника програми для отримання додаткової інформації.

2. Чи можна внесок у натуральній формі може бути внесений як власний внесок?

Власний внесок (мінімум 10%) у проєкт в рамках Програми Interreg NEXT Польща-Україна повинен бути виключно фінансовим. Відповідно до пункту 8.6 Програмного посібника, внесок у натуральній формі не є прийнятною витратою і не може розглядатися як мінімум 10% від співфінансування проєкту, що надається Головним партнером/Партнером Проєкту.

3. Чи можуть проєкти приносити дохід?

Проєкти не повинні бути спрямовані на отримання доходу.

4. Коли ми отримаємо аванс?

Перший авансовий платіж у розмірі 20% від суми гранту надається після підписання Грантової угоди та надання Партнерської угоди і запиту на платіж.

Для отримання додаткової інформації див. розділ 10.1 Програмного посібника.

5. Який обов'язковий термін тривалості результатів проєкту?

Вимога Програми – зберігати характер і призначення результатів, продуктів проєкту протягом п'яти років після завершення проєкту.

Будь-який проєкт з інвестиційним/інфраструктурним компонентом буде зобов'язаний відшкодувати грант ЄС, якщо протягом п'яти років після завершення проєкту або протягом строку, визначеного правилами надання державної допомоги, якщо такі застосовуються, цілі, характер проєкту або умови його реалізації будуть змінені, що вплине на досягнення цілей проєкту.

Для отримання додаткової інформації див. розділ 16 Програмного посібника.

6. Чи залежить максимальна сума фінансування в рамках Програми від типу партнерської установи?

Не залежить. Максимальний рівень фінансування проєкту для всіх установ становить 90% від прийнятних витрат, тобто від розміру гранту Програми: 200 000 – 2 500 000 євро.

Для отримання додаткової інформації див. розділ 1.5 Програмного посібника.

7. Чи витрати на технічний нагляд є прийнятними в рамках Програми?

Так, відповідно до положень розділу 9.6 Програмного посібника, витрати на технічний нагляд є прийнятними.

8. Чи можуть витрати на персонал (6%), розраховані від вартості прямих витрат, бути включені для одного партнера, наприклад, Головного Партнера проєкту?

Витрати на персонал можуть бути включені кожним партнером або тільки тим партнером, який бажає їх використовувати.

У Декларації партнера (Додаток А3 до Аплікаційної форми) кожен партнер декларує:

- "Якщо планується використовувати фіксовану ставку для врахування витрат на персонал моєї організації в бюджеті проєкту, моя організація фактично залучатиме персонал до виконання проєкту;

- Якщо в бюджеті проєкту планується використовувати фіксовану ставку для покриття витрат моєї організації на проїзд та проживання, то ці витрати є необхідними для реалізації проєкту".

Для отримання додаткової інформації див. розділ 9.1 Програмного посібника.

9. У випадку фіксованих ставок, чи можемо ми прийняти меншу ставку, ніж передбачено Програмою?

Ні, не можна прийняти меншу фіксовану ставку. Ви обираєте або 0, або відсоток, визначений Програмою (для персоналу це 6%).

Для отримання додаткової інформації див. розділ 9.1 Програмного посібника.

10. Чи кожен партнер повинен внести фінансовий внесок, який покриває завдання, які він виконує? Чи повинні фінансові внески бути однаковими для кожного з партнерів?

Кожен партнер (український або польський) повинен забезпечити щонайменше 10% власного внеску, що покриває завдання, які він виконує.

Фактичні суми та відсотки внесків кожного з партнерів можуть відрізнятися.

 

11. Чи може польський партнер проєкту в рамках оголошеного конкурсу закупити необхідне обладнання та передати його українській стороні? Як відбувається така процедура і що має бути зазначено у формі заявки?

Так, польський партнер проєкту може придбати необхідне обладнання та передати його українській стороні, якщо це буде обґрунтовано.

У формі заявки має бути чітко зазначено, з якою метою це обладнання буде передано.

На етапі реалізації проєкту партнери будуть повинні надати протоколи передачі/прийняття обладнання.

Чи була ця сторінка корисною?

Дуже корисно
Дуже корисно
Може бути корисно
Може бути корисно
даремний
даремний