PL-UA 2021-27
  • english
  • polish
  • ua
  • шрифт

  • A
  • A
  • A

Прийнятність видів заходів

ПИТАННЯ

ВІДПОВІДЬ

1. Чи може проєктна діяльність реалізовуватися за межами території Програми?

Заходи проєкту повинні бути реалізовані на території Програми. У виняткових, обґрунтованих випадках частина заходів проєкту може бути реалізована за межами території Програми, але тільки на території Польщі та України, і ці заходи повинні приносити користь для території Програми та бути необхідними для досягнення цілей Програми.

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, див. розділ 4.5 Програмного посібника.

2. Що таке інфраструктурний компонент?

Інфраструктурний компонент охоплює витрати на фінансування створення інфраструктури, зокрема фінансування будівельних робіт. Однак він також повинен включати інші витрати, безпосередньо пов'язані зі створенням інфраструктури, такі як, зокрема, підготовка майданчика, нагляд, постачання та встановлення обладнання, що є невід'ємною частиною інфраструктури, реконструкція тощо.

Для отримання додаткової інформації див. розділ 1.5.1. Програмного посібника.

3. Чи повинні завдання в рамках проєкту бути однаковими по обидва боки кордону?

Ні, заходи не повинні бути однаковими, вони повинні відповідати цілям проєкту і сприяти досягненню індикаторів проєкту.

4. Чи будуть прийнятними в рамках Програми витрати, пов'язані з будівництвом каналізаційної системи, за допомогою якої мешканці будуть підключені до існуючих очисних споруд?

Прийнятними в Програмі будуть заходи, які підпадають під конкретну ціль 1.2 Сприяння доступу до води та сталому управлінню водними ресурсами і ведуть до досягнення щонайменше одного індикатора продукту та одного індикатора результату в рамках цієї конкретної цілі.

Для отримання додаткової інформації щодо прийнятності заходів в рамках конкретної цілі 1.2, див. розділ 2.1 Програмного посібника. Перелік запропонованих заходів включає «розвиток каналізаційної інфраструктури».

Чи була ця сторінка корисною?

Дуже корисно
Дуже корисно
Може бути корисно
Може бути корисно
даремний
даремний